Spring naar content

Klachtenregeling

Zirm B.V. hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze klanten. Ons kantoor zal er alles aan doen om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer je toch ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening staat hieronder beschreven wat je dan kunt doen.

Wanneer je ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij je jouw bezwaren eerst voor te leggen aan je eigen advocaat.

Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze kantoorklachtenregeling.

Wij zullen in overleg met jou zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem proberen te vinden. Deze oplossing bevestigen wij schriftelijk aan jou. Binnen vier weken kunt je onze schriftelijke reactie op jouw klacht tegemoetzien. Mochten wij van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Als je een klacht hebt en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. Je kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en er alles aan doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Klik hier voor onze kantoorklachtenregeling.